Presentació Blog

     En el moment que comence aquest bloc (gener de 2013), tinc emmagatzemats en la biblioteca de ma casa 299 articles que, fins ara, he escrit i publicat en l’edició dominical de la Safor del diari Levante-El Mercantil Valenciano. Els conserve en fitxers informàtics individualitzats amb els seus PDF corresponents i les pàgines originals del diari de cadascun. Des de 2007. Així mateix, guarde els fitxers i els MP3 dels programes que he escrit i enregistrat per a Radio Gandia –Cadena SER. Des de 2003 al 2016. En total 270 articles. Tot el treball està ben classificat i arxivat. Està al meu abast i al dels meus pròxims. Hui, per coherència, el pose a l’abast de tots vostés.

     Els articles i els programes estan escrits i enregistrats en valencià. Escric en valencià perquè és la meua llengua materna i la que he emprat sempre en el meu entorn. Ho faig perquè l’estime i respecte, i perquè, fent-ho, contribuïsc al seu coneixement i expansió i, alhora, a acomboiar en el seu ús. Ho faig perquè és la llengua del territori en l’àmbit del qual viatgen les línies i les ones del que escric i enregistre. Però soc conscient que amb aquest camí que emprenc hui per les rutes de la xarxa he d’emprar altres eines vehiculars de comunicació. Per això, la pàgina estàtica d’inici del bloc, aquesta pagina de presentació i la del breu recull biogràfic personal, van escrites també en espanyol i en anglés. Tinc la intenció de traduir, a poc a poc, els articles de premsa a l’espanyol. Començaré pels que més m’agradaren. I si algun dia puc, en traduiré també alguns a l’anglés. Els programes de Radio Gandia estan enregistrats en valencià i em pareix aberrant enregistrar-los de nou ara en qualsevol altra llengua. Procuraré que el breu escrit de presentació que els acompanya vaja en les altres dues llengües.

     Deuen haver observat que no hi espai per a la seua opinió ni cap lloc per a comentar els articles. Totes respectables, opinions i respostes, encara que no hi estiguera d’acord. Però la meua activitat professional diària no em permet mantenir correspondència ni crear fòrums d’opinió.

     Mantindré la pàgina d’inici del bloc i aquesta de presentació obertes a qualsevol canvi de rumb o d’intenció. Mantindré la pàgina de la meua biografia personal oberta, també, tot el temps que puga!

     Anem fent!

Gener 2019